Selecteer een pagina
swimming

Les 13

Vragen over de lessen van uw zoon/dochter?

Stuur ons gerust een mail op info@swimcool.be met volgende vermelding bij het onderwerp: naam zoon/dochter – locatie waar deze les volgt – lesdag – zwemslag
vb: Frederik Van Herrewege – Deinze – zaterdag – waterwennen

zeeschildpad
hondje
kikker

Algemeen (zie verder voor waterwennen, rugcrawl of schoolslag)

Belangrijk

Deinze en Gent: Gelieve een t-shirt (die nat mag worden) mee te geven voor de zwemles. Volgende les zal uw zoon/dochter een keertje met de t-shirt mogen zwemmen ?

Brugge: Hier zal de les gewoon doorgaan zonder t-shirt, aangezien het hier verboden is om met kleren (=t-shirt) in het water te gaan (zwembadregelement). 

Waterwennen (zie verder voor rugcrawl en schoolslag)

Beste ouders,

Naar wekelijkse gewoonte sturen we jullie graag een korte wekelijkse update.

In eerste instantie blijven we volgende les oefenen voor brevet 2 en 3 te behalen.

De kinderen die zich al helemaal als een vis in het water voelen zullen naarmate de lessen vorderen ook meer en meer in het diepe oefenen.

Indien jullie zelf gaan zwemmen zijn dit al een aantal leuke oefeningen die jullie zeker samen met jullie toekomstige zwemkampioen kunnen doen:-) :
– Leren drijven op rug en buik: https://youtu.be/QOmWngLMODs
– Doggy Paddle: https://youtu.be/WJh__szsXs8
– Waterveiligheid: https://youtu.be/wPhd-kJFAEM

Wij kijken er alvast naar uit!

Rugcrawl (zie verder voor schoolslag)

Beste ouders,

Naar wekelijkse gewoonte sturen we jullie graag een korte wekelijkse update.

Vorige les hebben we een eerste poging gedaan om het 2de brevet te behalen.

Het 2de brevet is helemaal niet zo makkelijk maar ondanks dit, zijn er toch al heel wat kinderen die dit haalden.


Dit wil echter niet zeggen dat zij op de lauweren mogen blijven rusten;)
 

– Volgende les zullen de kinderen die brevet 2 reeds haalden werken op de globale zwembeweging en de arm-been coördinatie.

– De drijfhulp zal stap voor stap afgebouwd worden tot dat de kinderen een volledige lengte kunnen zwemmen zonder drijfhulp (met een correcte arm-been-beweging).

– Bij de kinderen waarbij het 2de brevet nog net iets te vroeg kwam, blijven we focussen op een correcte beenbeweging (zonder drijfhulp) en een correcte armbeweging (met drijfhulp).
– Bij de kinderen die vorige les afwezig waren voor de brevetles, zullen de lesgevers dit volgende les nog even testen.

Wij kijken er alvast naar uit!

Schoolslag

Beste ouders,

Naar wekelijkse gewoonte sturen we jullie graag een korte wekelijkse update.

Vorig les hebben we een eerste poging gedaan om het 2de brevet te behalen.
Het 2de brevet is helemaal niet zo makkelijk maar ondanks dit, zijn er toch al heel wat kinderen die dit haalden.


Dit wil echter niet zeggen dat zij op de lauweren mogen blijven rusten 😉
 

– Volgende les zullen de kinderen die brevet 2 reeds haalden werken op de globale zwembeweging en de arm-been coördinatie.

– De drijfhulp zal stap voor stap afgebouwd worden tot dat de kinderen een volledige lengte kunnen zwemmen zonder drijfhulp (met een correcte arm-been-beweging + goede coördinatie).

– Bij de kinderen waarbij het 2de brevet nog net iets te vroeg kwam, blijven we focussen op een correcte beenbeweging, een correcte armbeweging (met drijfhulp) + de coördinatie hiertussen.

Bij de kinderen die vorige les afwezig waren voor de brevetles, zullen de lesgevers dit volgende les nog even testen.

Wij kijken er alvast naar uit!

Wist je dat …

1.     Swimcool doet aan het einde van de lessenreeks een klassenraad/deliberatie met de hoofdlesgever waarin alle kinderen aan bod komen
    o Indien het aan te raden is om uw kind een ander traject dan het modeltraject te laten volgen, zal u een persoonlijke e-mail ontvangen na de laatste les met extra toelichting


2.     Er kunnen maximaal 2 inhaallessen ingeboekt worden door afwezigheid met doktersattest indien aan volgende criteria wordt voldaan:

    o Maximaal 2 attesten/inhaallessen per lessenreeks
    o Doktersattesten maximaal tot 1 week na de afwezigheid doorgestuurd naar info@swimcool.be (NIET OP PAPIER AFGEVEN)
    o Afwezigheden bij voorkeur vooraf melden, steeds per mail
    o Langdurig afwezigen met doktersattest (bv. beenbreuk): maximaal 2 inhaallesjes, de overige gemiste lessen zullen voor 1/2 als korting (=7,5€) op een volgende lessenreeks voorzien worden

swimming

Les 12

Vragen over de lessen van uw zoon/dochter?

Stuur ons gerust een mail op info@swimcool.be met volgende vermelding bij het onderwerp: naam zoon/dochter – locatie waar deze les volgt – lesdag – zwemslag
vb: Frederik Van Herrewege – Deinze – zaterdag – waterwennen

zeeschildpad
hondje
kikker

Algemeen (zie verder voor waterwennen, rugcrawl of schoolslag)

Herinschrijving voor volgende lessenreeks

Indien u uw zoon/dochter van een plaats wil verzekeren voor deze vervolglessenreeks, dient u hem/haar in te schrijven in de volgende reeks via de website:

• Zit uw zoon/dochter nu bij waterwennen => inschrijven bij rugcrawl
• Zit uw zoon/dochter nu bij rugcrawl => inschrijven bij schoolslag
• Zit uw zoon/dochter nu bij schoolslag => inschrijven bij de vervolmakingslessen (indien gewenst)

Waterwennen (zie verder voor rugcrawl en schoolslag)

Beste ouders,

Hier zijn we terug met onze korte wekelijkse update.

Intussen hebben heel wat kinderen het 1ste en het 2de brevet behaald.
We houden het tempo er dus goed in ;).

In principe zullen we een eerste gooi doen naar het 3de brevet tijdens les 14.


We geven nog even de criteria mee:

– Ik daal af naar de bodem langs een stok
– Ik spring zelfstandig in het water en kom er kruip er zelf weer uit
– Ik drijf 3 seconden als een ster op mijn buik
– Ik haal 3 voorwerpen op van de bodem
– Ik glij 3 seconden op mijn buik met een plankje


Herinschrijving voor volgende lessenreeks

Intussen lopen de inschrijvingen goed binnen en lopen de groepjes voor volgende lessenreeks goed vol. Heb je je zoon/dochter nog niet ingeschreven voor de vervolglessenreeks? Wacht hier dan zeker niet te lang mee want volzet=volzet.

We kijken alvast uit naar de volgende Swimcoole les!

Rugcrawl (zie verder voor schoolslag)

Beste ouders,

Hier zijn we terug met onze korte wekelijkse update.
Volgende les doen we een eerste gooi naar het 2de brevet!


Wij raden aan om de arm-en beenbeweging zeker thuis te blijven oefenen:

STAP 1: Op de rug op bed gaan liggen
STAP 2: Starten met de beenweging rugcrawl (4 seconden)
STAP 3: Armbeweging links (in combinatie met beenbeweging)
STAP 4: Beenbeweging rugcrawl (4 seconden)
STAP 5: Armbeweging rechts (in combinatie met beenbeweging)
STAP 6: Herhaal


Wat zijn de criteria nu weer voor dit 2de brevet?

– Ik kan 1 volledige lengte op rug zonder drijfhulp
– Ik kan 1 volledige lengte overbruggen met drijfhulp incl. enkelzijdige armbeweging (= 1 volledige armbeweging links en erna 1 volledige armbeweging rechts)

Na de les zullen de lesgevers de behaalde brevetjes meegeven aan de kinderen.

Brevetje nog niet gehaald? Geen nood, in de volgende lessen blijven we op deze criteria verder werken.


Herinschrijving voor volgende lessenreeks

Intussen lopen de inschrijvingen goed binnen en lopen de groepjes voor volgende lessenreeks goed vol. Heb je je zoon/dochter nog niet ingeschreven voor de vervolglessenreeks? Wacht hier dan zeker niet te lang mee want volzet=volzet.

We kijken alvast uit naar volgende Swimcoole les!

Schoolslag

Beste ouders,

Hier zijn we terug met onze korte wekelijkse update.

Dit weekend doen we een eerste gooi naar het 2de brevet!
Wij raden aan om de arm-en beenbeweging zeker thuis te blijven oefenen:

1. Oefeningen beenbeweging

2. Oefening 2 beenbeweging

3. Oefening armbeweging

Wat zijn de criteria nu weer voor dit 2de brevet?
– Ik kan 1 lengte schoolslag (=arm- en beenbeweging) met drijfhulp met een goede arm-been coördinatie

Na de les zullen de lesgevers de behaalde brevetjes meegeven aan de kinderen.

Brevetje nog niet gehaald? Geen nood, in de volgende lessen blijven we op deze criteria verder werken.

We kijken alvast uit naar volgende Swimcoole les!

Wist je dat …

1.     Wil je je zoon/dochter verzekeren van een plaatse in de volgende lessenreeks?
   o Wees er tijdig bij want VOLZET=VOLZET


2.     Bij een nieuwe lessenreeks kunnen er lichte wijzigingen zijn in starturen/lesdata 


3.     Na les 3 kan er om organisatorische redenen geen terugbetaling van het lesgeld meer gebeuren


4.     LIKE ZEKER DE ALGEMENE SWIMCOOL FACEBOOKPAGINA

  o Hier komen op regelmatige momenten knotsgekke wedstrijden en andere nieuwtjes op!