Selecteer een pagina
swimming

Les 17

Vragen over de lessen van uw zoon/dochter?

Stuur ons gerust een mail op info@swimcool.be met volgende vermelding bij het onderwerp: naam zoon/dochter – locatie waar deze les volgt – lesdag – zwemslag
vb: Frederik Van Herrewege – Deinze – zaterdag – waterwennen

zeeschildpad
hondje
kikker

Waterwennen (zie verder voor rugcrawl of schoolslag)

Beste ouders,

Bij deze wekelijkse mail willen we jullie graag wat extra info meegeven over de vervolglessenreeks (= leren zwemmen – Rugcrawl).

Al heel wat kinderen hebben de 3 brevetten van waterwennen behaald en zijn nu volop bezig met het “leren overleven”-aspect.

Indien er kinderen het 3de brevet net niet volledig zouden behalen, mogen deze echter wel doorschuiven naar de volgende lessenreeks “leren zwemmen – Rugcrawl”.

Waarom hanteren we deze methode?

    – De kinderen worden steeds opgedeeld in kleine niveaugroepjes.

– Hierdoor kunnen kinderen nog beter op niveau opgedeeld worden en kunnen de lessen nog persoonlijker op de noden/werkpunten van de kinderen toegespitst worden.


Concreet wil dit dus zeggen dat:

–Kinderen die het 3de brevet van waterwennen nog net niet haalden, hier nog even op zullen oefenen in het begin van de volegende lessenreeks “leren zwemmen – rugcrawl”.
–Wanneer dit 3de brevet behaald wordt, de kinderen direct verder gaan met rugcrawl.
–Kinderen die wel de 3 brevetten wel reeds haalden bij waterwennen zullen in de vervolglessenreeks direct starten met het aanleren van rugcrawl.


=>Mocht uw zoon/dochter helemaal nog niet klaar zijn voor rugcrawl (vb. zeer grote angst om op de rug te liggen in het water) kijken we natuurlijk samen voor een gepaste oplossing.

Wij kijken alvast opnieuw uit naar de volgende les
Jullie ook?

Rugcrawl (zie verder voor schoolslag)

Beste ouders,

In deze wekelijkse mail willen we jullie graag wat extra info meegeven over de vervolglessenreeks (= Leren zwemmen – Schoolslag).

Heel wat kinderen zijn goed op weg om binnenkort het 3de en laatste brevet van “Leren zwemmen – Rugcrawl” binnen te rijven :-). Dit is echter niet altijd even evident (voor enkele kids).

Indien er kinderen zijn die niet alle 3 de brevetten rugcrawl behaalden, mogen deze echter wel doorschuiven naar de vervolglessenreeks “Leren zwemmen – Schoolslag”.

Dit doen we omdat schoolslag een compleet andere zwembeweging is en dit bij sommige kinderen iets beter gaat dan rugcrawl (aangezien ze altijd zien waar ze naartoe zwemmen).


Vervolmaking rugcrawl

Na de lessenreeks schoolslag voorzien wij de mogelijkheid om vervolmakingslesjes rugcrawl te volgen.


Hierbij
:
– Kunnen kinderen die nog niet alle 3 de brevetten rugcrawl haalden zich inschrijven.
– Kan worden ingeschreven per 10 lessen.

=>Hiermee willen we jullie een zo volledig mogelijk aanbod geven en de kinderen laten bijleren op hun eigen snelheid.
=> indien jullie toch opteren om eerst de 3 brevetten rugcrawl te behalen, kijken we natuurlijk samen voor een oplossing.

Wij kijken er alvast opnieuw naar uit!
Jullie ook?

Schoolslag

Beste ouders,

Hierbij sturen we jullie graag nog even onze wekelijkse update.

Volgende les blijven we verder oefenen naar het 2de en 3de brevet.
Volgende week zullen we dan ook een eerste poging doen om dit brevet binnen te rijven.


Hierbij geven we jullie alvast enkele oefenfilmpjes voor wanneer jullie gaan zwemmen:

Filmpje volledige – zwemslag in water
Langer filmpje – volledige zwemslag in water (oefenen voor vb op reis)Vervolmaking schoolslag (langer filmpje)

Wij kijken er alvast opnieuw naar uit!

Jullie ook?

Wist je dat …

1.     Swimcool doet aan het einde van de lessenreeks een klassenraad/deliberatie met de hoofdlesgever waarin alle kinderen aan bod komen
    o Indien het aan te raden is om uw kind een ander traject dan het modeltraject te laten volgen, zal u een persoonlijke e-mail ontvangen na de laatste les met extra toelichting


2.     Er kunnen maximaal 2 inhaallessen ingeboekt worden door afwezigheid met doktersattest indien aan volgende criteria wordt voldaan:

    o Maximaal 2 attesten/inhaallessen per lessenreeks
    o Doktersattesten maximaal tot 1 week na de afwezigheid doorgestuurd naar info@swimcool.be (NIET OP PAPIER AFGEVEN)
    o Afwezigheden bij voorkeur vooraf melden, steeds per mail
    o Langdurig afwezigen met doktersattest (bv. beenbreuk): maximaal 2 inhaallesjes, de overige gemiste lessen zullen voor 1/2 als korting (=7,5€) op een volgende lessenreeks voorzien worden