1. Leswijzigingen en annuleringen:

1.1. Alle lesdata en -uren zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Raadpleeg voor de meest actuele data onze FAQS of Ledenbeheer.

1.2. Indien een les of kamp door externe omstandigheden niet kan doorgaan, hanteren wij een compensatiebeleid, gedetailleerd beschreven in onze FAQS.

1.3. Voor lessen die niet kunnen worden ingehaald, wordt een tegoed verstrekt in het Ledenbeheer-account van de betreffende klant, gedetailleerd beschreven in ons FAQS.

1.4 Het omboeken van lessen is niet mogelijk

2. Communicatie:

2.1. Alle vragen of meldingen van afwezigheid dienen te worden doorgegeven via info@swimcool.be. Communicatie via andere kanalen zal niet worden erkend.

3. Promotie en Beeldmateriaal:

3.1. Foto’s van deelnemers kunnen worden geplaatst in onze gesloten Facebook-groepen en kunnen, na zorgvuldige controle, gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

3.2. Bezwaren tegen het gebruik van beeldmateriaal of verwijderingsverzoeken kunnen worden ingediend via info@swimcool.be.

4. Financieel:

4.1. Het annuleringsbeleid verschilt per activiteitstype en wordt gedetailleerd beschreven in ons FAQS.

4.2. Terugbetalingen zullen worden verwerkt in de vorm van een tegoed op de Ledenbeheer-account van de klant, met een geldigheid van één jaar.

4.3. Klanten dienen/mogen zelf geen domiciliëringen te annuleren. Eventuele administratiekosten bij annulering worden beschreven in ons FAQS.

5. Zwemlessen @HOME:

5.1. Eventuele afwezigheden, veranderingen of annuleringen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden gemeld, zowel aan Swimcool (via mail) als aan de lesgever (telefonisch).

5.2. Onkostenvergoedingen voor de lesgevers worden in rekening gebracht op basis van de beschreven tarieven.

6. Privacy:

6.1. Persoonlijke contactgegevens kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden door Swimcool of haar partners. Indien dit ongewenst is, kan dit worden gemeld via info@swimcool.be.

Belangrijk: Raadpleeg ons FAQS via https://swimcool.be/faqs/ voor de meest recente versie van deze voorwaarden en gedetailleerde informatie over specifieke punten