Wist je datjes - Algemeen

Alle lesdata en uren zijn steeds onder voorbehoud, er kunnen lichte wijzigingen gebeuren. Voor de ‘data’, zie Ledenbeheer

SwimmingClasses / MovingClasses ( zwemscholen en bewegingsscholen )

 • Indien er 1 of meerdere lessen niet kan doorgaan (defect zwembad, wedstrijd,… ) , zal deze ingehaald worden ofwel tijdens de 1ste vakantie, ofwel op het einde van de lessenreeks. Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald.
 • Indien een les niet ingehaald kan worden (omdat het zwembad niet meer beschikbaar is), ontvang je deze les in de vorm van een tegoed op jouw Swimcool-account op Ledenbeheer.
 • Wij trachten dit uiteraard te beperken tot een strikt minimum, maar van sommige factoren zijn wij ook afhankelijk.

SportsClasses (sportkampen)

 • Indien het sportkampje onverwacht niet kan doorgaan op de geplande locatie, dan zullen wij uitkijken naar een nieuwe locatie in de buurt.
 • Indien er geen alternatief wordt gevonden, dan zullen wij het inschrijvingsgeld terugbetalen in een cadeaubon of terug overschrijven
 • Wij trachten dit uiteraard te beperken tot een strikt minimum, maar van sommige factoren zijn wij ook afhankelijk.
 • Indien het een sportkamp met zwemactiviteit is, maar de zwemactiviteit onverwachts niet kan doorgaan, dan zullen we dit eveneens compenseren (bijvoorbeeld: warme maaltijd aanbieden).

Homelessen ( zwemlessen bij jullie thuis ) 

 • Indien er een les niet kan doorgaan, dan zal de gemiste les worden verschoven naar de eerstvolgende geplande les (dit tot maximaal 3 keer).
 • Bv bij afwezigheid lesgevers ( ziekte,..) of door slecht weersomstandigheden
 • Wij trachten dit uiteraard te beperken tot een strikt minimum, maar van sommige factoren zijn wij ook afhankelijk.

Die kan je hier vinden.

Die kan je hier vinden.

Swimcool heeft, omwille van GDPR, per locatie een gesloten facebookgroep aangemaakt. Hier worden foto’s van de kindjes op geplaatst en deze groep is enkel bestemd voor de ouders van onze deelnemers. Je ontvangt tijdens de eerste maandelijkse mail de link van de gesloten groep. Een aanvraag wordt enkel aanvaard wanneer alle lidmaatschapsvragen worden beantwoord.

Gelieve dit enkel via info@swimcool.be te doen (en niet via WhatsApp, sms, telefoon, Messenger, Facebook, …).

Wist je datjes - Swimming Classes

Er kunnen maximaal 2 afwezigheden per schooljaar in de vorm van een tegoed terugbetaald worden, met doktersattest indien aan volgende criteria wordt voldaan :

 • Maximaal 2 attesten per schooljaar
 • Doktersattesten maximaal tot 1 week na de afwezigheid doormailen naar info@swimcool.be (NIET OP PAPIER AFGEVEN)
 • Langdurig afwezigen met doktersattest (bv. beenbreuk): de gemiste lessen (max 4 opeenvolgende) zullen als tegoed op jouw Swimcool-account geplaatst worden via Ledenbeheer
 • Het tegoed wordt op jouw account van Ledenbeheer geplaatst
 • Een tegoed is steeds 1 jaar geldig

De hoofdlesgever bekijkt en bespreekt alle kindjes op het einde van een lessenreeks.
U ontvangt nadien een persoonlijke e-mail met advies tot herinschrijving.

Jaarinschrijving  = voorschot + domiciliëring

 • Annulering vanaf moment van inschrijving tot 31 dagen voor aanvang van de lessenreeks: 75 euro administratiekost
  De domiciliëring wordt stopgezet vanuit kantoor en het voorschot wordt terugbetaald met de administratiekosten in mindering gebracht.
 • Annulering vanaf 30 dagen voor aanvang van de lessenreeks tot 15 dagen voor aanvang van de lessenreeks: de domiciliëring wordt stopgezet vanuit kantoor en er wordt 50% van het betaalde voorschot terugbetaald
 • Annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de lessenreeks: de domiciliëring wordt stopgezet vanuit kantoor en het betaalde voorschot wordt niet terugbetaald
 • Annulering tijdens de lessenreeks: niet mogelijk (enkel in uitzonderlijke gevallen, zie hieronder*)


*OPMERKING:

 • Uitzonderlijk (mits doktersattest) kunnen de lessen worden stopgezet. Hiervoor rekenen wij een administratiekost van 25 aan (de domiciliëring wordt door ons stopgezet na betaling van de administratiekost en het saldo van de genoten lessen).
 • Tot en met les 3 bestaat de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen en mits onderling overleg tussen Swimcool en de ouders de lessenreeks stop te zetten. Er wordt hiervoor een administratiekost van €50 aangerekend. Het voorschot wordt terugbetaald op jouw Swimcool-account (de administratiekost en het saldo van de genoten lessen worden in mindering gebracht).
 • Vanaf les 4 is annuleren niet meer mogelijk.

De domiciliëring kan in geen geval worden stopgezet door de klant zelf.

=> Een terugbetaling wordt telkens in de vorm van een tegoed op jouw Swimcool-account van Ledenbeheer geplaatst, dit tegoed is steeds 1 jaar geldig.

Wist je datjes - Sports Classes

INSCHRIJVING:

 • Annulering vanaf het moment van inschrijving tot 31 dagen voor de aanvang van het sportkamp: €50 administratiekosten Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald (de administratiekost en het saldo van de genoten lessen worden in mindering gebracht).
 • Annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van het sportkamp: het inschrijvingsgeld kan niet worden terugbetaald. In uitzonderlijke gevallen en enkel in onderling overleg tussen Swimcool en de ouders kan het inschrijvingsgeld van het sportkamp worden terugbetaald (er wordt een administratiekost van €50 in mindering gebracht).
 • Annulering tijdens het sportkamp: niet mogelijk.

OPMERKING:

 • Indien uw kindje tijdens het kamp afwezig is omwille van medische redenen worden de niet-genoten kampdagen gecompenseerd als tegoed op uw Swimcool-account (een administratiekost van €25 wordt in mindering gebracht). Dit enkel mits voorleggen van een geldig doktersattest.
 • In uitzonderlijke gevallen kan het kamp worden geannuleerd bij onvoldoende inschrijvingen. Wij zullen dit 1 maand op voorhand communiceren.

=> Een terugbetaling wordt telkens in de vorm van een tegoed op jouw Swimcool-account van Ledenbeheer geplaatst, dit tegoed is steeds 1 jaar geldig.

Wist je datjes - Swimming @HOME

Indien er een les uit de reeks niet kan doorgaan omwille van ziekte dan kunnen wij deze verschuiven naar één van de alternatieve gepinde lesdata

Steeds mogelijk bij:

 • ziekte
 • slecht weer
 • uitzonderlijke omstandigheden

Gelieve dit uiterlijk 24 uur vóór de geplande les te laten weten aan Swimcool (per mail) én aan de lesgever (telefonisch).
Wij staan maximaal 3 wijzigingen per lessenreeks toe. Dit om niet te veel uit te lopen met het schema van onze lesgevers.

Wijzigingen in startdatum zijn toegestaan tot maximaal 1 week voor aanvang van de geplande les.

Gelieve elke wijziging in de geplande les via mail door te geven aan Swimcool en telefonisch aan de lesgever zelf

Gelieve dit uiterlijk 24 uur voor de les te laten weten aan Swimcool (mail) én aan de lesgever (telefonisch). Wij plannen deze les in op een later tijdstip.

Mogelijk voor maximaal 2 uur (of meer in onderling overleg met de lesgever). Kostprijs €25/uur, rechtstreeks te betalen aan de lesgever.

Bij wijzigingen in de planning: gelieve dit uiterlijk 24 uur voor aanvang te laten weten aan de lesgever

Deze wordt als volgt aangerekend: 0.10/km vanaf 10 km (enkel) van de woning van de lesgever. Gelieve dit bedrag per les te betalen aan de lesgever OF ineens (voor de 7 lessen) bij aanvang van de lessenreeks.

INSCHRIJVING:

 • Bij annulatie vanaf het moment van inschrijving tot 31 dagen voor aanvang van de lessenreeks:
  50% kosten
 • Bij annulatie vanaf 30 dagen voor aanvang van de lessenreeks: 100% kosten
 • Annulatie tijdens de lessenreeks: niet mogelijk.

OPMERKING:

 • Indien uw kindje niet meer verder kan zwemmen omwille van medische redenen worden de niet-genoten lessen gecompenseerd als tegoed op uw Swimcool-account (een administratiekost van €25 wordt in mindering gebracht). Dit enkel mits voorleggen van een geldig doktersattest.

=> Een terugbetaling wordt telkens in de vorm van een tegoed op jouw Swimcool-account van Ledenbeheer geplaatst, dit tegoed is steeds 1 jaar geldig.

Omwille van praktische redenen is het uiterst belangrijk dat de eerste geplande les zoveel mogelijk kan doorgaan. Indien dit echter niet kan omwille van uitzonderlijke weersomstandigheden, dan plannen wij in overleg met de lesgever een alternatieve eerste les in.

Ledenbeheer

Onze algemene voorwaarden vind je hier.

 • Lesdata + lesuren van uw kind(eren)
 • Attesten voor de terugbetaling van de mutualiteit (nadat de betaling voldaan is)

Bekijk de instructies hier.

Ja hoor, je kan de pdf hier vinden.