Selecteer een pagina

Wist je datjes - Algemeen

Bij een nieuwe lessenreeks kunnen er lichte wijzigingen gebeuren. Voor de ‘data’, zie Ledenbeheer

SwimmingClasses / MovingClasses ( zwemscholen en bewegingsscholen )

 • Indien er 1 of meerdere lessen niet kan doorgaan (defect zwembad, Quarantaine,.. ) , zal deze ingehaald worden of wel tijdens de 1ste vakantie, ofwel op het einde van de lessenreeks. Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald. Mogelijks wel in een cadeaubon.
 • Wij trachten dit uiteraard te beperken tot een strikt minimum, maar van sommige factoren zijn wij ook afhankelijk.

SportsClasses (sportkampen)

 • Indien het sportkampje onverwacht niet kan doorgaan op de geplande locatie, dan zullen wij uitkijken naar een nieuwe locatie in de buurt.
 • Indien er geen alternatief wordt gevonden, dan zullen wij het inschrijvingsgeld terugbetalen in een cadeaubon of terug overschrijven
 • Wij trachten dit uiteraard te beperken tot een strikt minimum, maar van sommige factoren zijn wij ook afhankelijk.
 • Indien het een sportkamp met zwemactiviteit is, maar de zwemactiviteit onverwachts niet kan doorgaan, dan zullen we dit eveneens compenseren (bijvoorbeeld: warme maaltijd aanbieden).

Homelessen ( zwemlessen bij jullie thuis ) 

 • Indien er een les niet kan doorgaan, dan zal de gemiste les worden verschoven naar de eerstvolgende geplande les (dit tot maximaal 3 keer).
 • Bv bij afwezigheid lesgevers ( ziekte,..) of door slecht weersomstandigheden
 • Wij trachten dit uiteraard te beperken tot een strikt minimum, maar van sommige factoren zijn wij ook afhankelijk.

Die kan je hier vinden.

Die kan je hier vinden.

Omwille van GDPR heeft swimcool gesloten facebook groepen aangemaakt. Van zodra de lessenreeks +- twee weken bezig is, zullen de ouders een uitnodiging ontvangen via mail.

Gelieve dit enkel via info@swimcool.be te doen (en niet via whatsap, sms, telefoon, messenger, facebook, …).

Wist je datjes - Swimming Classes

Er kunnen maximaal 2 inhaallessen ingeboekt worden door afwezigheid met doktersattest indien aan volgende criteria wordt voldaan:
    o Maximaal 2 attesten/inhaallessen per lessenreeks
    o Doktersattesten maximaal tot 1 week na de afwezigheid doorgestuurd naar info@swimcool.be (NIET OP PAPIER AFGEVEN)
    o Afwezigheden bij voorkeur vooraf melden, steeds per mail
    o Langdurig afwezigen met doktersattest (bv. beenbreuk): maximaal 2 inhaallesjes, de overige gemiste lessen zullen voor 1/2 als korting op een volgende lessenreeks voorzien worden

De hoofdlesgever bekijkt en bespreekt alle kindjes op het einde van een lessenreeks.
U ontvangt nadien een persoonlijke e-mail met advies tot herinschrijving.

Bij Swimcool – SwimmingClasses werken we met jaarinschrijvingen.

Om de lessen toegankelijk te maken voor iedereen betalen jullie bij de inschrijving een voorschot.

Vanaf de start van de lessenreeks ( september ) zal het resterende bedrag worden gedomicilieerd van jullie rekening. Dit gedurende de effectieve lesmaanden.

OPGELET:

Annulering meer dan 1 week voor de start van de lessenreeks: 49 euro administratiekost
Annulering minder dan 1 week voor de start van de lessenreeks: het voorschot zal niet worden terugbetaald omwille van organisatorische redenen.

Wist je datjes - Moving Classes

Wegens organisatorische redenen is het niet mogelijk om een inhaal les aan te bieden.

– Annulering meer dan 1 week voor de start van de movingclasses: 49 euro administratiekost
– Annulering minder dan 1 week voor de start van de lessenreeks: het inschrijvingsgeld voor de MovingClasseszal niet worden terugbetaald, omwille van organisatorische redenen.

Wist je datjes - Sports Classes

Annulering meer dan 1 week voor de start van het sportkamp: 49 euro administratiekost
Annulering minder dan 1 week voor de start van het sportkamp: het inschrijvingsgeld voor het sportkamp zal niet worden terugbetaald, omwille van organisatorische redenen.

Wist je datjes - Swimming @HOME

Indien er een les uit de reeks niet kan doorgaan omwille van ziekte dan kunnen wij deze verschuiven naar één van de alternatieve gepinde lesdata

Steeds mogelijk bij:

*ziekte

*slecht weer

*uitzonderlijke omstandigheden

Gelieve dit uiterlijk 24 uur voor de geplande les te laten weten aan Swimcool (per mail) én aan de lesgever (telefonisch).
Wij staan maximaal 3 wijzigingen per lessenreeks toe. Dit om niet te veel uit te lopen met het schema van onze lesgevers.

Wijzigingen in startdatum zijn toegestaan tot maximaal 1 week voor aanvang van de geplande les.

Gelieve elke wijziging in de geplande les via mail door te geven aan Swimcool en telefonisch aan de lesgever zelf

Gelieve dit uiterlijk 24 uur voor de les te laten weten aan Swimcool (mail) én aan de lesgever (telefonisch). Wij plannen deze les in op een later tijdstip.

Mogelijk voor maximaal 2 uur (of meer in onderling overleg met de lesgever). Kostprijs €25 / uur, rechtstreeks te betalen aan de lesgever.

Bij wijzigingen in de planning: gelieve dit uiterlijk 24 uur voor aanvang te laten weten aan de lesgever

Deze wordt als volgt aangerekend: 0.10 / km vanaf 10 km (enkel) van de woning van de lesgever. Gelieve dit bedrag per les te betalen aan de lesgever OF ineens (voor de 7 lessen) bij aanvang van de lessenreeks.

Annulering meer dan 1 week voor de start van de Homeclasses: 49 euro administratiekost
Annulering minder dan 1 week voor de start van HomeClasses: het inschrijvingsgeld voor de HomeClasses zal niet worden terugbetaald, omwille van organisatorische redenen.

Omwille van praktische redenen is het uiterst belangrijk dat de eerste geplande les zoveel mogelijk kan doorgaan. Indien dit echter niet kan omwille van uitzonderlijke weeersomstandigheden, dan plannen wij in overleg met de lesgever een alternatieve eerste les in.

Ledenbeheer

Onze algemene voorwaarden vind je hier.

 • Lesdata + lesuren van uw kind(eren)
 • Attesten voor de terugbetaling van de mutualiteit (nadat de betaling voldaan is)

Bekijk de instructies hier.

Ja hoor, je kan de pdf hier vinden.