Omwille van praktische redenen is het uiterst belangrijk dat de eerste geplande les zoveel mogelijk kan doorgaan. Indien dit echter niet kan omwille van uitzonderlijke weersomstandigheden, dan plannen wij in overleg met de lesgever een alternatieve eerste les in.