INSCHRIJVING:

  • Annulering vanaf het moment van inschrijving tot 31 dagen voor de aanvang van het sportkamp: €50 administratiekosten Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald (de administratiekost en het saldo van de genoten lessen worden in mindering gebracht).
  • Annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van het sportkamp: het inschrijvingsgeld kan niet worden terugbetaald. In uitzonderlijke gevallen en enkel in onderling overleg tussen Swimcool en de ouders kan het inschrijvingsgeld van het sportkamp worden terugbetaald (er wordt een administratiekost van €50 in mindering gebracht).
  • Annulering tijdens het sportkamp: niet mogelijk.

OPMERKING:

  • Indien uw kindje tijdens het kamp afwezig is omwille van medische redenen worden de niet-genoten kampdagen gecompenseerd als tegoed op uw Swimcool-account (een administratiekost van €25 wordt in mindering gebracht). Dit enkel mits voorleggen van een geldig doktersattest.
  • In uitzonderlijke gevallen kan het kamp worden geannuleerd bij onvoldoende inschrijvingen. Wij zullen dit 1 maand op voorhand communiceren.

=> Een terugbetaling wordt telkens in de vorm van een tegoed op jouw Swimcool-account van Ledenbeheer geplaatst, dit tegoed is steeds 1 jaar geldig.