De hoofdlesgever bekijkt en bespreekt alle kindjes op het einde van een lessenreeks.
U ontvangt nadien een persoonlijke e-mail met advies tot herinschrijving.