Deze wordt als volgt aangerekend: 0.10/km vanaf 10 km (enkel) van de woning van de lesgever. Gelieve dit bedrag per les te betalen aan de lesgever OF ineens (voor de 7 lessen) bij aanvang van de lessenreeks.