Mogelijk voor maximaal 2 uur (of meer in onderling overleg met de lesgever). Kostprijs €25/uur, rechtstreeks te betalen aan de lesgever.

Bij wijzigingen in de planning: gelieve dit uiterlijk 24 uur voor aanvang te laten weten aan de lesgever