Gelieve dit uiterlijk 24 uur voor de les te laten weten aan Swimcool (mail) én aan de lesgever (telefonisch). Wij plannen deze les in op een later tijdstip.