Selecteer een pagina

Gelieve dit uiterlijk 24 uur voor de les te laten weten aan Swimcool (mail) én aan de lesgever (telefonisch). Wij plannen deze les in op een later tijdstip.