Wijzigingen in startdatum zijn toegestaan tot maximaal 1 week voor aanvang van de geplande les.

Gelieve elke wijziging in de geplande les via mail door te geven aan Swimcool en telefonisch aan de lesgever zelf