Steeds mogelijk bij:

  • ziekte
  • slecht weer
  • uitzonderlijke omstandigheden

Gelieve dit uiterlijk 24 uur vóór de geplande les te laten weten aan Swimcool (per mail) én aan de lesgever (telefonisch).
Wij staan maximaal 3 wijzigingen per lessenreeks toe. Dit om niet te veel uit te lopen met het schema van onze lesgevers.