Indien er een les uit de reeks niet kan doorgaan omwille van ziekte dan kunnen wij deze verschuiven naar één van de alternatieve gepinde lesdata