Selecteer een pagina

Er kunnen maximaal 2 inhaallessen ingeboekt worden door afwezigheid met doktersattest indien aan volgende criteria wordt voldaan:
    o Maximaal 2 attesten/inhaallessen per lessenreeks
    o Doktersattesten maximaal tot 1 week na de afwezigheid doorgestuurd naar info@swimcool.be (NIET OP PAPIER AFGEVEN)
    o Afwezigheden bij voorkeur vooraf melden, steeds per mail
    o Langdurig afwezigen met doktersattest (bv. beenbreuk): maximaal 2 inhaallesjes, de overige gemiste lessen zullen voor 1/2 als korting op een volgende lessenreeks voorzien worden