Foto’s op de gesloten facebookgroep.

Swimcool heeft, omwille van GDPR, per locatie een gesloten facebookgroep aangemaakt. Hier worden foto’s van de kindjes op geplaatst en deze groep is enkel bestemd voor de ouders van onze deelnemers. Je ontvangt tijdens de eerste maandelijkse mail de link van de...

Wat gebeurt er indien een les/kamp niet kan doorgaan?

SwimmingClasses / MovingClasses ( zwemscholen en bewegingsscholen ) Indien er 1 of meerdere lessen niet kan doorgaan (defect zwembad, wedstrijd,… ) , zal deze ingehaald worden ofwel tijdens de 1ste vakantie, ofwel op het einde van de lessenreeks. Het...